Fixtures in 2021 Division 4

Saturday 15th May
13:00 Erlestoke v Heytesbury & Sutton Veny
13:00 Marshfield 2 v Hinton Charterhouse 2
13:00 Melksham v Corsham 3
13:00 Sherston Magna v Marlborough 2
13:00 Wanborough v Ramsbury
Saturday 22nd May
13:00 Corsham 3 v Erlestoke
13:00 Heytesbury & Sutton Veny v Marshfield 2
13:00 Hinton Charterhouse 2 v Sherston Magna
13:00 Marlborough 2 v Wanborough
13:00 Ramsbury v Melksham
Saturday 29th May
13:00 Erlestoke v Ramsbury
13:00 Hinton Charterhouse 2 v Heytesbury & Sutton Veny
13:00 Marshfield 2 v Corsham 3
13:00 Melksham v Marlborough 2
13:00 Wanborough v Sherston Magna
Saturday 5th June
13:00 Corsham 3 v Hinton Charterhouse 2
13:00 Marlborough 2 v Erlestoke
13:00 Ramsbury v Heytesbury & Sutton Veny
13:00 Sherston Magna v Melksham
13:00 Wanborough v Marshfield 2
Saturday 12th June
13:00 Erlestoke v Sherston Magna
13:00 Heytesbury & Sutton Veny v Corsham 3
13:00 Hinton Charterhouse 2 v Ramsbury
13:00 Marshfield 2 v Marlborough 2
13:00 Melksham v Wanborough
Saturday 19th June
13:00 Marlborough 2 v Heytesbury & Sutton Veny
13:00 Melksham v Erlestoke
13:00 Ramsbury v Corsham 3
13:00 Sherston Magna v Marshfield 2
13:00 Wanborough v Hinton Charterhouse 2
Saturday 26th June
13:00 Corsham 3 v Sherston Magna
13:00 Erlestoke v Wanborough
13:00 Heytesbury & Sutton Veny v Melksham
13:00 Hinton Charterhouse 2 v Marlborough 2
13:00 Marshfield 2 v Ramsbury
Saturday 3rd July
13:00 Corsham 3 v Marlborough 2
13:00 Heytesbury & Sutton Veny v Wanborough
13:00 Marshfield 2 v Erlestoke
13:00 Ramsbury v Sherston Magna
Saturday 10th July
13:00 Erlestoke v Hinton Charterhouse 2
13:00 Marlborough 2 v Ramsbury
13:00 Melksham v Marshfield 2
13:00 Wanborough v Corsham 3
Saturday 17th July
13:00 Corsham 3 v Melksham
13:00 Heytesbury & Sutton Veny v Erlestoke
13:00 Hinton Charterhouse 2 v Marshfield 2
13:00 Marlborough 2 v Sherston Magna
13:00 Ramsbury v Wanborough
Saturday 24th July
13:00 Erlestoke v Corsham 3
13:00 Marshfield 2 v Heytesbury & Sutton Veny
13:00 Melksham v Ramsbury
13:00 Sherston Magna v Hinton Charterhouse 2
13:00 Wanborough v Marlborough 2
Saturday 31st July
13:00 Corsham 3 v Marshfield 2
13:00 Heytesbury & Sutton Veny v Hinton Charterhouse 2
13:00 Marlborough 2 v Melksham
13:00 Sherston Magna v Wanborough
Saturday 7th August
13:00 Erlestoke v Marlborough 2
13:00 Heytesbury & Sutton Veny v Ramsbury
13:00 Hinton Charterhouse 2 v Corsham 3
13:00 Marshfield 2 v Wanborough
13:00 Melksham v Sherston Magna
Saturday 14th August
13:00 Corsham 3 v Heytesbury & Sutton Veny
13:00 Marlborough 2 v Marshfield 2
13:00 Ramsbury v Hinton Charterhouse 2
13:00 Sherston Magna v Erlestoke
13:00 Wanborough v Melksham
Saturday 21st August
13:00 Corsham 3 v Ramsbury
13:00 Erlestoke v Melksham
13:00 Heytesbury & Sutton Veny v Marlborough 2
13:00 Hinton Charterhouse 2 v Wanborough
13:00 Marshfield 2 v Sherston Magna
Saturday 28th August
13:00 Marlborough 2 v Hinton Charterhouse 2
13:00 Melksham v Heytesbury & Sutton Veny
13:00 Ramsbury v Marshfield 2
13:00 Sherston Magna v Corsham 3
13:00 Wanborough v Erlestoke